--------------------------------------------------------------------------------------------- Optimizer of Information Technology & Communication ----------------------------------------------------------------------
امنیت، سرعت و دقت را از ما بخواهید

مقاله علمی پژوهشی سنجش و تحليل توانمندي‌هاي فناورانه سواد رسانه‌ای در مواجهه با بدافزارها در بستر رسانه‌های دیجیتالی

چكيده

با توسعه و نفوذ بی‌وقفه علوم فناورانه در زندگی بشر و پیدایش خدمات و محصولات نوآورانه، سطح مهمی از دانش اجتماعی که شامل سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی افراد در برخورد با پدیده‌های نوین می‌باشد، می‌بایست موردتوجه و پایش قرار گیرد تا با نهادینه شدن رویکرد و فرهنگ استفاده صحیح از این پدیده‌ها، ضمن حفاظت و حراست از ارزش‌ها به توسعه پایدار علمی دست‌یافت. در غیر این صورت کلیه مزایای حاصل از پیشرفت‌های فناورانه در حکم ابزار تسریع نابودی قرار خواهند گرفت. ازاین‌رو موضوع امنیت و لحاظ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه یا تدافعی در گستره بی‌انتهای یکی از این پدیده‌های نوین به‌عنوان رسانه‌های دیجیتال و تغییر در رفتار سبک زندگی از اهمیت و ویژگی چشمگیری برخوردار گردیده است. به همین منظور با استفاده از رویکرد استراتژیک ضمن بررسی محور سبک زندگی، به تحلیل سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها در رسانه‌های دیجیتالی پرداخته شده است. برای تمرکز و لحاظ دقت بیشتر در انجام این مقاله علمی پژوهشی، قلمروی پژوهش محدود به شبکه‌های اجتماعی گردید که با سفارشی‌سازی ماتریس محاسباتی پاندا و راماناسن و ابزار پرسشنامه، ۹ بُعد سطح توانمندی جامعه آماری موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد و در راستای حذف شکاف‌های موجود بین این توانمندی‌ها با سطح مطلوب و سطح ایده آل، راهکارهای علمی و عملیاتی بومی پیشنهاد شود تا مهارت‌های عمومی درزمینه استفاده از رسانه‌های دیجیتال و به‌طور خاص، شبکه‌های اجتماعی در برخورد و مواجهه با بدافزارها افزایش یابد. دراین بین، سوالات پژوهش، پرسشنامه، جداول محاسبات و نمودار راداری یا قطبی در نمایش یافته‌های پژوهش به‌منظور درک بهتر و شفافیت موقعیت‌ها بکار گرفته شده است تا فواصل و انحرافات مسیر حرکت جامعه آماری به نسبت سطوح تعیین شده در پژوهش میدانی به‌صورت شماتیک کاملاً مشخص و مشهود گردد. بدین ترتیب با بررسی و ارزیابی سطح قرارگیری فناورانه جامعه آماری و تحلیل یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان مسیر حرکت جوامع آماری بزرگ‌تر را نیز به‌همین منوال به حیطه پژوهش کشانید تا در یک قالب کلی، بتوان حرکتی علمی و کاربردی را در اصلاح و تطبیق سبک زندگی، افزایش مهارت‌های استفاده از رسانه‌های دیجیتالی و برخورد موثر با بدافزارها یا سایر موارد بدخواهانه متصور گردید.

کلید واژه‌ها: سواد رسانه‌ای، رسانه‌های دیجیتال، استراتژی امنیت، بدافزار، آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی

نویسنده: دکتر امین گلستانی، پژوهشگر و مدرس علوم استراتژي فناوري اطلاعات

بدلیل نمایه و ارائه شدن این مقاله در کنفرانس داخلی فعلا ارائه متن کامل امکان پذیر نمی باشد

براي دانلود كاتالوگ ما كليك كنيد
**** ورود شما را به اين سايت علمي آموزشي خوش آمد مي گوييم و منتظر نقطه نظرات ارزشمند شما هستيم ****    
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. برو به بالا